M.Ap.N. prin U.M.02560, cu sediul în București, Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, sector 1, telefon: 021/224.26.34, fax: 021/224.26.34, e-mail: ctea.achizitii@gmail.com, adresa de internet: www.ctea.mapn.ro, cod de identificare fiscală 11906647, reprezentată prin domnul colonel dr. Viorel Cătălin MIHALCEA, având funcția de comandant, organizează procedura de achiziție publică având ca obiect furnizarea produselor hârtie și carton pentru tipărit, cod CPV 30197630-1.

Tipul procedurii: licitație deschisă;

Procedura implică: încheierea unui contract de furnizare cu executare în decurs de 30 de zile de la data semnării;

Obiectul contractului: furnizare produse – hârtie și carton pentru tipărit;

Împărțire pe loturi: contractul este împărțit pe 18 loturi, după cum urmează:

Lot 1: Hârtie offset 70x100 cm/70g/mp, valoare fără T.V.A. 231.572,00 lei; Lot 2: Hârtie offset 70x100 cm/120g/mp, valoare fără T.V.A. 5.114,00 lei;  Lot 3: Hârtie offset 70x100 cm/190g/mp, valoare fără T.V.A. 18.596,00 lei; Lot 4: Hârtie offset 70x100 cm/250g/mp, valoare fără T.V.A. 69.733,40 lei; Lot 5: Hârtie xerox A3 29,7x42 cm/80 g/mp, valoare fără T.V.A. 71.721,00 lei; Lot 6: Hârtie xerox A4 21x29,7 cm/80g/mp, valoare fără T.V.A. 28.798,08 lei;  Lot 7: Hârtie cretată lucioasă 70x100 cm/90g/mp, valoare fără T.V.A. 114.264,00 lei; Lot 8: Hârtie cretată mată 70x100 cm/90g/mp, valoare fără T.V.A. 66.654,00 lei; Lot 9: Carton dublu cretat mat 70x100 cm/115g/mp, valoare fără T.V.A. 33.044,10 lei; Lot 10: Carton dublu cretat lucios 70x100 cm/115g/mp, valoare fără T.V.A. 23.322,00 lei; Lot 11: Carton dublu cretat lucios 70x100 cm/150g/mp, valoare fără T.V.A. 14.346,25 lei; Lot 12: Carton dublu cretat lucios 70x100 cm/200g/mp, valoare fără T.V.A. 29.970,00 lei; Lot 13: Carton dublu cretat mat 70x100 cm/200g/mp, valoare fără T.V.A. 16.650,00 lei; Lot 14: Carton dublu cretat lucios 70x100 cm/250g/mp, valoare fără T.V.A. 28.216,50 lei; Lot 15: Carton dublu cretat mat 70x100 cm/250g/mp, valoare fără T.V.A. 28.216,50 lei; Lot 16: Carton dublu cretat mat 70x100 cm/300g/mp, valoare fără T.V.A. 12.980,00 lei; Lot 17: Carton duplex 70x100 cm/250g/mp, valoare fără T.V.A. 17.020,00 lei; Lot 18: Carton duplex 70x100 cm/400g/mp, valoare fără T.V.A. 6.473,00 lei.

Locul principal de furnizare: sediul U.M. 02560 București situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, sector 1, București.

Valoarea estimată, fără TVA, a contractului de furnizare: 816.690,83 lei.

Informațiile despre loturi, condițiile referitoare la garanțiile solicitate, precum și cele referitoare la condițiile de participare se regăsesc pe site-ul www.e-licitatie.ro, fiind înscrise în Anunțul de participare nr. CN 1042134/04.05.2022.