Analiza SWOT a sistemului de securitate și apărare națională a României în prima decadă după aderarea la NATO

Autoare : Diana CHIȘ-MANOLACHE

ISBN 978-606-524-290-6

 

    Lucrarea de față își propune să facă o analiză cât mai obiectivă a sistemului de securitate națională, prin intermediul metodei SWOT, punând în lumină factorii interni ai sistemului concretizați în puncte tari și puncte slabe, dar și încercând să identifice factorii de natură externă, respectiv oportunitățiile și amenințările care influențează sistemul românesc de securitate. De asemenea, în ceea ce privește factorii externi, s-a încercat o analiză de tip PESTLE, evidențiind astfel factorii de natură politică, economică, socială, tehnologică, legislativă și de mediu care își pune amprenta asupra sisemului de securitate românesc.

    Cartea a apărut în anul 2022, la Editura Centrul tehnic-editorial al armatei, în condiții grafice de excepție și poate fi achiziționată și în cadrul târgurilor de carte consacrate .

 

 

Alte aparitii