NECLASIFICAT


Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public constituie cadrul general în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat.

Persoana dsemnată responsabilă, în condițiile Legii nr. 361/2022, de primirea raportărilor în Centrul tehnic-editorial al armatei cu sediul în București, bd. Ion Mihalache nr. 124-126, Sector 1, este domnul col. DANCIU Vasile, telefon 021/224.26.34, interior: 1117101.

Raportările privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul Centrului tehnic-editorial al armatei, pot fi transmise utilizând următoarele canale:

 • Adresa poștală a Centrului tehnic-editorial al armatei, respectiv Bd. Ion Mihalache
  nr. 124-126, București, Sector 1, pentru corespondența în format letric, cu mențiunea În atenția Centrului tehnic-editorial al armatei;
 • Cutia poștală pentru colectarea raportărilor, înființată prin grija Centrului tehnic-editorial al armatei la punctul de acces în Cazarma 1107 București, în spațiile destinate accesului vizitatorilor;
 • Email accesibil din rețeaua internet: avertizare_ctea@mapn.ro;
 • Email accesibil din rețeaua INTRAMAN: avertizare_ctea@milnet.local;

Etapele care se parcurg pentru soluționarea raportărilor sunt următoarele:

 • primirea și înregistrarea raportărilor privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Centrului tehnic-editorial al armatei;
 • examinarea raportărilor și efectuarea de acțiuni subsecvente;
 • soluționarea raportărilor, dacă se constată îndeplinirea condițiilor legale pentru aceasta;

Raportarea trebuie să conțină: numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public, contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile, persoana vizată, dacă este cunoscută, descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii, probele în susţinerea raportării, data şi semnătura, după caz.

Informarea avertizorului în interes public referitoare la confirmarea primirii raportării se face în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la primirea acesteia. În cazul raportărilor care conțin, pentru contact, doar numărul de telefon al avertizorului, acestuia îi va fi solicitată, la numărul de telefon pus la dispoziție, adresa de corespondență (poștală/electronică) la care să-i fie expediate/transmise informările legale privind modul în care a fost înregistrată raportarea, sau, după caz, clasată.
Dacă avertizarea nu conține suficiente informații, structura responsabilă poate solicita completări, în termen de 15 zile de la primire;

Raportarea se clasează atunci când:

 • nu conţine elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită; soluţia de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal;
 • este transmisă anonim şi nu conţine suficiente informaţii referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea şi soluţionarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită;

În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primeşte o nouă raportare cu acelaşi obiect, fără a prezenta informaţii suplimentare care să justifice o acţiune subsecventă diferită, aceasta se clasează;

Persoana responsabilă poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa avertizorul în interes public şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate. Soluţia de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal;

Stadiul privind acțiunile subsecvente, desfășurate de către persoana responsabilă, va fi comunicat avertizorului în termen de 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu i s-a confirmat primirea raportării, de la expirarea termenului de 7 zile, precum şi, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluţii în desfăşurarea acestora, cu excepţia cazului în care informarea ar putea periclita desfăşurarea acestora;

Modalitatea de soluţionare a avertizării se comunică, în termen de 5 zile de la finalizare, către avertizorul în interes public şi persoana vizată.

NECLASIFICAT