Avertizarea timpurie în managementul proiectelor industriale complexe

Autor: Florin POPESCU

ISBN: 978-606-524-309-5

Lucrarea de față valorifică rezultatele teoretice și practice obținute prin cercetările doctorale desfășurate de autor la Universitatea Politehnica din București, constituind totodată un aport valoros la augmentarea patrimoniului științific în domeniul ingineriei industriale dar și al securității și apărării, având în vedere tendințele tehnice, sistemice și operaționale caracteristice organizațiilor militare moderne. Sunt aduse în discuție un număr de șapte capitole ale lucrării, teme de actualitate ale ingineriei și managementului, cu o aplicabilitate actuală, prin transfer și similitudine conceptuală, în domeniul securității și apărării, trecute și analizate, interdisciplinar, prin modele teoretice și instrumente metodologice robuste.

Alte aparitii