DESPRE NOI

Din studiul documentelor de arhivă se confirmă faptul că Tipografia Ministerului de Război a tipărit primul număr al ziarului oficial militar Monitorul Oastei, pe data de 6 februarie 1860.Centrul tehnic-editorial al armatei este structura ce moşteneşte şi continuă tradiţiile Tipografiei Ministerului de Război.

Simţindu-se neapărată trebuinţă a unui ziar oficial militar, Ministerul de Resboiu a hotărât a-l scoate de astăzi sub numele de Monitorul Oastei”,  imprimat la Imprimeria Ministerului de Război din str. Târgoviştii, nr.30,  începând cu 6 februarie 1860.

Începând cu noiembrie 1866, Ministerul de Resbel predă Imprimeria Ministerului de Interne pentru a funcţiona în cadrul Imprimeriei Statului. Monitorul Oastei continuă să fie tipărit la Imprimeria Statului.

În perioada 1866-1920, pe lângă secţia din Imprimeria Statului care tipărea Monitorul Oastei, funcţionează mai multe imprimerii, atât la Statul Major cât şi la categoriile de forţe (Multiplicare hărţi topografice, manuale etc.)

Prin Decizia ministerială nr.506/04.09.1920 privind organizarea, administrarea şi funcţionarea unei tipografii a Ministerului de Război se reînfiinţează Tipografia Ministerului Apărării, una dintre sarcinile prioritare ale acesteia fiind tipărirea regulată a Monitorului Oastei.

La 25 mai 1932, Tipografia Ministerului Apărării Naţionale face parte din Batalionul Ministerului Apărării Naţionale, fiind considerată ca o companie de specialitate şi condusă de un căpitan, ca şi celelalte companii din Batalion.

La 30 septembrie 1943, Tipografia M.A.N. cu „Monitorul Oastei“ se contopesc şi constituie un stabiliment grafic al M.A.N., sub denumirea Serviciul Tipografic M.A.N.

La 15 noiembrie 1948, Tipografia MAN se şterge din Tabela Batalionului MAN şi se adaugă la Secţia Gospodărie din M.St.M, subordonându-se acesteia.
Cu începere de la data de 23.02.1959, unitatea va purta denumirea Tipografia Militară M. F. A. şi i se va acorda indicativul numeric, devenind Unitatea Militară 02560 Bucureşti.

În 1977, Tipografia Militară a fost trecută în subordinea Marelui Stat Major.

După 1990, Tipografia Militară înregistrează una dintre cele mai spectaculoase evoluţii, prin achiziţionarea celor mai moderne şi performante utilaje tipografice.
În anul 2002 îşi extinde activitatea  prin preluarea în subordine a „Atelierului de Confecţionat Ştampile şi Sigilii” şi a „Staţiei de Multiplicare a Statului Major General”.

La 1 august 2003, Tipografia Militară îşi schimbă denumirea în Centrul tehnic-editorial al armatei (CTEA), iar în anul 2005 în structura acestuia apare un nou compartiment: Editura care este recunoscută de CNCS/CNATDC(Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare), în cadrul Panelului 4 – Domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

Editura Centrul tehnic-editorial al armatei participă anual, la târguri şi saloane de carte, importante evenimente culturale de acest gen:

  • Salonul de carte „POLEMOS” – istorie, ştiinţe politice, securitate şi apărare, organizat de Editura Militară;
  • „Salonul internaţional de carte juridică, civică, poliţistă şi administrativă”, organizat de Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  • Târgul Internaţional „GAUDEAMUS” – carte de învăţătură, organizat de Societatea Română de Radiodifuziue.

Anul 2007 aduce în componenţa Centrului tehnic-editorial al armatei Biblioteca Militară Specializată a Statului Major al Apărării, structură înființată din porunca domnitorului Alexandru Ioan Cuza, tot în anul 1860.

GALERIE FOTO

CTEA

CTEA