Dezvoltarea capabilităților de apărare în context european

Autor: Dragoș-Daniel ILINCA

ISBN: 978-606-524-335-4

Nr. pagini: 142

Lucrarea de față își propune analizarea problematicii dezvoltării de capabilități în contextul Politicii de Securitate și Apărare Comune. Perspectiva analitică este una multidisciplinară, structurată astfel încât să permită valorizarea contribuțiilor diferitelor instrumente și politici dezvoltate la nivelul UE în generarea capabilităților. Utilitatea acestui demers este cu atât mai relevantă având în vedere atât caracterul de noutate al evoluțiilor menționate, cât și dinamica particulară asociată acestui palier, inclusiv din perspectiva complementarității procesului de dezvoltare a capabilităților în context european în complementaritate cu demersurile derulate în context NATO. În mod evident, analizarea problematicii capabilităților de apărare incumbă o serie de aspecte tehnice, dificil de translatat în limbajul literar. În cadrul lucrării autorul a optat pentru utilizarea selectivă a terminologiei în limba engleză pentru a facilita înțelegerea evoluțiilor prezentate și a evita potențiale confuzii sau denaturări involuntare ale semnificațiilor.

Lucrarea a apărut în anul 2024, la Editura Centrul tehnic-editorial al armatei, în condiții grafice de excepție și poate fi achiziționată atât în cadrul târgurilor de carte consacrate cât și pe magazinul online.

 

Alte aparitii