• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile  conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor și condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării Naționale, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea activității editoriale și poligrafice în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.167/2006.