MANAGEMENTUL SPAȚIULUI AERIAN ÎN CONFLICTUL DE TIP HIBRID

CTEA

Autor : Vasile BĂTINAȘ

ISBN : 978-606-524-297-5

Această carte reprezintă doar un început al studiului aprofundat al managementului spațiului aerian în contextul prezenței din ce în ce mai accentuate a elementelor de tip hibrid în spațiul aerian. Ideile dezvoltate pe parcurs și ideile selectate din sursele avute la dispoziție au permis formularea unui set de concluzii și propuneri care pot fi utile pentru cunoașterea aprofundată a fenomenului prezentat în cadrul academic, al instituțiilor de învățământ militar sau civil care abordează acest domeniu de activitate, pentru structurile militare care activează la nivel strategic, operativ sau tactic. Scopul acestora este de a pune în practică elemente specifice care să contribuie la o mai bună pregătire informativă ori la găsirea unor soluții eficiente de combatere a amenințărilor hibride care afectează spațiul aerian sau, în domeniul cercetării, pentru aprofundarea sau dezvoltarea unor soluții propuse în lucrarea de față.

Alte aparitii