ORGANIZAȚII ȘI STRUCTURI DE SECURITATE

Autori: Eugen BĂDĂLAN și Vasile BOGDAN

          Obiectivul ambițios asumat de autori în cercetarea științifică de față, privind conturarea imaginii angajării multiple și a efortului organizațiilor și structurilor de securitate din diverse spații geopolitice, a fost atins în totalitate. Multitudinea de surse de documentare accesate, fermitatea analizei, complexitatea efortului de cercetare științifică, demersurile axiologice sunt edificatoare.

            Se remarcă utilizarea constructivă a experienței acumulate de către autori, deopotrivă în funcții de top în cariera militară, cât și pe parcursul misiunilor complexe desfășurate în spațiul geo-strategic.

Studiul teoretic de față a evidențiat concepte ce privesc securitatea în contextul actual, fundamentarea cadrului de manifestare a acesteia, configurându-se cu elemente deosebit de complexe. Trecerea în revistă a implicării organizațiilor în misiuni de asigurare a păcii a permis abordarea aspectelor majore ce au particularizat beligeranța ultimelor decenii.

        Autorii studiului au finalizat un amplu demers de documentare, analiză și sistematizare. Studiul probează capacitatea autorilor de a furniza sistematizări semnificative privind constituirea, rolul, obiectivele și materializarea implicărilor organizațiilor de securitate în eforturi multiple pentru salvgardarea păcii, securității și a destinderii între state.

      Lucrarea a apărut la Centrul Tehnic Editorial al Armatei în anul 2016, și poate fi consultată în bibliotecile de specialitate sau la Biblioteca Națională a României.

 

                                                                  

Alte aparitii