PARTICULARITĂȚILE PROCESULUI DE PLANIFICARE A OPERAȚIILOR LA NIVELUL COMANDAMENTULUI MULTINAȚIONAL DE DIVIZIE