Arhivă publicații

Nr. crt.TitluAutorAn apariție
1Integrarea europeană. Infrastructura teritorială și logistică a Apărării Naționale.Alexandru MANAFU2003
2Piața unică europeană și negocierile de aderareConf. univ. dr. Mihai BERINDE2003
3Poezii Florian GRIG2003
4Arme de distrugere în masă și emisii altele decât atacul.Mr. Gabriel ACHIM2004
5Arta militară de-a lungul mileniilor. Vol IGl. lt. dr. Mihail POPESCU
Gl. lt. dr. Valentin ARSENIE
Gl. dr. Gheorghe VĂDUVA
2004
6Arta militară de-a lungul mileniilor. Vol IIGl.lt.dr. Mihail POPESCU
Gl.lt.dr. Valentin ARSENIE
Gl. dr. Gheorghe VĂDUVA
2004
7Asimetria și idiosincrasia în acțiunile militareGl. lt. dr. Eugen BĂDĂLAN
Gl.bg. dr.Teodor FRUNZETI
2004
8Bat clopotele la Putna și BorzeștiGl. mr. V. APOSTOL
Gl.bg. (rz) dr. Constantin UCRAIN
2004
9Bolile alergice în practica medicinei aerospațialeDr. Marian MACRI
Dr. Violeta PERLEA
Dr. Sorin PERLEA
2004
10Concepte strategice și operative de actualitateGl. lt. dr. Eugen BĂDĂLAN2004
11Creativitatea, o resursă inteligentăIon ZARĂ2004
12Dicționar român-englez-francez și englez-francez-român. Terminologie militară NATOSperanza TOMESCU
Bixi MOCANU POMPILIU
Liviu SCRIECIU
2004
13Dreptul internațional cu privire la conducerea operațiunilor militare Lt. col. Dumitru CODIȚĂ2004
14Logistica grupărilor de forțe la început de secol și mileniuCol.dr. Liviu SCRIECIU
Gl. bg. dr. Cătălin ZISU
Mr. drd. Bixi MOCANU POMPILIU
2004
15NBC- istorie, știință, pasiuneCol. dr. ing. Ion SAVU2004
16Optimizarea acțiunilor de căutare a minelor marineCdor dr. Ștefan GEORGESCU2004
17Planificarea operațiilor navaleCdor dr. Ștefan GEORGESCU2004
18Poezii. Povara sentimentelorOtilia FLORINEL-FRÂNCU2004
19Sisteme de mentenanțăCol. dr. Liviu SCRIECIU2004
20Statul Major General. 1859-2004, Istorie și transformare Gl. mr. dr. Mihail ORZEAȚĂ2004
21Statul Major General - Contribuții la construcția apărarii nationaleGl. mr. dr. Mihail ORZEAȚĂ2004
22Vise ciudate - hoții de speranțe se pregătesc Mircea Vâlcu MEHEDINȚI2004
23Agroturismul românesc Dr. ing. Corneliu BALTĂ2005
24Armele chimice și statutul acestora în dreptul internațional Marius PETRESCU Vladimir BOBOC Mihail DOGARU2005
25Asigurarea sprijinului logistic pentru contingentele care execută acțiuni militare în afara teritoriului național Bixi - Pompiliu MOCANU2005
26Biochemistry tests for medical studentsCarmen DUȚĂ2005
27Biochemistry the molecules of lifeCarmen DUȚĂ2005
28Certitudinile puțin credinciosului Toma Corneliu BALTĂ2005
29Contribuții la înțelegerea operațiunilor în sprijinul păcii. Studiu de caz : evoluția situației fostei Iugoslavii dupa 1990Dr. Iulian POPA2005
30Contribuții la înțelegerea operațiunilor în sprijinul păcii. Studiu de caz : evoluția fostei Iugoslavii dupa 1990Dr. Iulian POPA2005
31Crestomație despre logistică. Aprecieri, gânduri, consecințeMircea UDRESCU
Cătălin ZISU
Liviu SCRIECIU
2005
32Creșterea și descreșterea structurilor militare în etapele de prin criză, pe timpul crizelor și postcrizăDr. Ilie MARIN
Drd. Petre STOE
2005
33Dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene Vasile PIRNEA2005
34Economie - Aprofundări, grafice, scheme, problemeAna Maria PÎNTEA2005
35Exerciții și probleme rezolvate de matematică pentru gimnaziu Marinel MANOLACHE
Aurel GHERGHINA
Monica CAPOTĂ
2005
36Fitopreparate utilizate în prevenirea hepatotoxicității paracetamolului Carmen DUȚĂ2005
37Formarea și acțiunea jetului cumulativ la minele marineAurel GHERGHINA2005
38Genetică judiciară vol. IBănică POTORAC Sorina Magdalena POTORAC2005
39Importanța Dunării pentru NATO și UEVam. Constantin IORDACHE2005
40Istoria chimiei militare românești 1917-2005Gl. bg. dr. Nicolae POPESCU2005
41Lecții învățate din participarea în misiunile multinaționaleGl. mr. dr. prof. univ. Teodor FRUNZETI2005
42Lumea 2005Gl. mr. dr. prof. univ. Teodor FRUNZETI 2005
43Marea Neagră între necesitate și realitate Corneliu BALTĂ GheorgheMARIN2005
44Marea Neagră-spațiu de confluență a intereselor geostrategice Prof. univ. dr. Gheorghe MARIN2005
45Mentenanța tehnicii militare în misiunile internaționaleLiviu SCRIECIU2005
46Monografia Liceului Grigore Moisil Urziceni Prof. Matei CONSTANTIN2005
47Noțiuni de protecție a mediului și ecologie pentru militarii forțelor terestre Mr. chim. dr. Gabriel ACHIM2005
48Operațiunile de menținere a păcii ale ONU în Orientul Mijlociu Eugen BĂDĂLAN
Ion PÂSLOIU ȚOIU Paul Dănuț DUȚĂ
2005
49
Personalități militare românești vol. IGl. bg. (rz.) C UCRAIN
Col. dr. Liviu SCRIECIU
Col. Niculae ENE
2005
50Personalități militare românești vol. IICol. dr. Liviu SCRIECIU
Col. Niculae ENE
Gl. bg. (rz.) C. UCRAIN
2005
51Poezii vol. IFlorian GRIG2005
52Poezii vol. IIFlorian GRIG2005
53Pregătirea și desfășurarea acțiunilor militare în noul context geopolitic și geostrategic mondial Col. dr. conf. univ. Liviu SCRIECIU2005
54Radicalii liberi derivați din oxigen în hepatotoxicitatea paracetamolului Carmen DUȚĂ2005
55Riposta antiaeriană în operațiile Forțelor Terestre sub impactul tehnologiilor moderne Col. dr. Ion BĂLĂCEANU
Col. dr. BURUIANĂ Col. dr. Liviu SCRIECIU
2005
56România în contextul internațional la sfârșitul celui de-al II-lea război mondial Col. dr. Cornel CARP2005
57Sclav fericit Petru BEJINARIU2005
58Securitate prin cooperare, soluția stabilității regionale Ioan GRECU2005
59Statul Major al Forțelor Navale 1860-2005. Tradiții și perspective Cpt. cdor. dr. Marian MOȘNEAGU 2005
60Sub zodia Lui Gutenberg Col. Niculae ENE Col. dr. Alexandru OȘCA
Col. dr. Cornel CARP
2005
61Teatrul de la creativitate la eficiențăÎnv. Liliana PĂTRAȘCU
Înv. Antoaneta MIȚU
Înv. Simona SOARE-MUȘAT
2005
62Tratamentul chirurgical al eventrațiilor postoperatoriiDr. Ioan TIMARU
Dr. Ionel Paul OPREA
2005
63Viscoliri Gheorghe VĂDUVA2005
64Acțiunea Militară Terestră ModernăGl. bg. dr. Visarion NEAGOE
Mr. dr. Gabriel ACHIM
2006
65Acțiunea Militară Terestră ModernăGl. bg. dr. Visarion NEAGOE
Mr. dr. Gabriel ACHIM
2006
6655 de ani de parașutism militar modern românesc Gl. dr. Teodor FRUNZETI
Gl. bg. Ion CHIRĂNESCU
Gl. bg. Ion PÂLȘOIU
2006
67Acțiunile structurilor tactice de arme întrunite la cursul de apăLt. col. prof. univ. dr. Daniel DUMITRU
2006
68Almanahul Forțelor Navale 2007Cam.de flotila dr. Cornel MIHAIL2006
69Apărarea națională în România contemporană. Înțelegerea politicăCostinel PETRACHE2006
70Artileria și rachetele antiaeriene române-tradiții, prezent, perspectiveGl. bg. dr. Visarion NEAGOE
Col. dr. Vasile ȘTEFĂNESCU
2006
71Automatizarea conducerii acțiunilor militare în Forțele Navale Cdor. Iuliu Augustin SÂNCRĂIAN
Cdor. dr. Ștefan GEORGESCU
2006
72Basic analitycal techniques in biochemistryCarmen DUȚĂ2006
73Basic chemistry for the study of biochemistryCarmen DUȚĂ2006
74Bibliografia chimiei militare românești 1985-2006Col. dr. ing. Ion SAVU Prof. Tamara SAVU2006
75Biserica și armata - jertfă și slujire P.c.c Ion ILINCA
Col. (rz) dr. Ion IONIȚĂ
2006
76Catalogul cursurilor organizate de Școala de Aplicație a Forțelor Navale , Ediția ICdor. Ștefan GEORGESCU
Lt. drd. Cătălin CLINCI
2006
77Compatibilizarea artileriei cu cerințele câmpului de luptă modernCol. dr. Adrian STROEA2006
78Conflicte internaționale și gestionarea crizelor. Curs universitarProf. univ. dr. Teodor FRUNZETI2006
79Constantin Brâncuși - luceafăr al sculpturii românești și mondialeDr. Florian TUCĂ
Dr. Liviu SCRIECIU
2006
80Constatări pe pielea mea Costinel PETRACHE2006
81Credință și glorie. Generalul Eremia Grigorescu. Mărturii documentareNeculai MOGHIOR
Didi MILER
2006
82Culegere de lecții învățate Gl. bg. dr. Visarion NEAGOE
Col. Ariton IONIȚĂ
2006
83Culegere de lecții învățate Gl. bg. Visarion NEAGOE
Col. Ariton IONIȚĂ
2006
84Curs practic de implantologie oralăIoan SÎRBU 2006
85Destine în labirint Dr. Alexandru MANAFU2006
86Dicționar de termeni militari român- englez, englez- român, acronime și abrevieriEugen PREDATU2006
87Diplomația apărăriiSergiu T. MEDAR2006
88Dreptul internațional umanitar și protecția persoanelor în caz de conflict armatLt. col. Dumitru CODIȚĂ2006
89Evitarea coliziunii pe mare. Manevra tactică a naveiCdor. (rz.) Iuliu Augustin SÎNCRĂIAN2006
90Experiența acumulată. Operații CIMICCol. Alexandru TROAȘCĂ
Lt. col. Gheorghiță TEODORESCU
Lt. col. Sorin PANAIT
2006
91Experiență acumulată. Operații de geniu Gl. bg. dr. Visarion NEAGOE2006
92Experiență acumulată. Operații de stabilireGl. bg. dr. Visarion NEAGOE
Lt. col. Sorin PANAIT
Col. Ariton IONIȚĂ
2006
93Fizionomia acțiunilor militare în conflictele asimetrice Gl. bg. univ. dr. P. GRECU
Gl. bg. (rz.) conf. univ. dr. Neculai NĂBÂJOIU
2006
94Generarea și regenerarea structurii de forțeGl. bg. Vasile BĂEȚELU2006
95Gestionarea acțiunilor militare în perioada ripostei graduale Col. dr. Ion OLTEANU2006
96Ghid metodologic de aplicare a sistemului de evaluare la disciplina educație fizicăCol. drd. Ion ARMANU
Lect. univ. drd. Firuța TACEA
2006
97Informațiile militare în contextul de securitate actualSergiu T. MEDAR2006
98Integrarea europeană, dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene . Seminar științificGl. mr. dr. Teodor FRUNZETI2006
99În pragul războiului-îmbunătațirea capacităților post conflict ale U.SWiliam L. NASH2006
100În slujba muzei Clio. O istorie a Serviciului Istoric al Marelui Stat Major 1920-1945Col. dr. Alexandru OȘCA
Luminița GIURGIU
2006
101Înțelegerea transformăriiEugen BĂDĂLAN2006
102Jandarmeria de la peacekeeping la peacebuildingOlimpiodor ANTONESCU 2006
103Limba și literatura română recapitulare rapidă pentru testarea națională Prof. Gheorghiță BADEA2006
104Managementul acțiunilor armate din perioada de debut a conflictului armatGl. bg. dr. Visarion NEAGOE
Col. dr. Ion OLTEANU
2006
105Managementul crizelor politico-militare în epoca post război receGl. bg. dr. Cătălin ZISU2006
106Manualul de drept al războiului pentru forțele armate Frederic de MULINEN2006
107Memorii trăite- văzute- auzite Gl. Nicolae CIOBANU2006
108Monumente și însemne memoriale din județul Prahova vol. IGl. bg. dr. Cătălin Zisu
Gl.bg. Florian TUCĂ
2006
109Monumente și însemne memoriale din județul Prahova vol. IIGl. bg. Cătălin ZISU
Gl.bg. Florian TUCĂ
2006
110Muzica reprezentativă a M. Ap. NMarin SÎLEA2006
111O istorie a structurii centrale de personal din Armata României 1862 -1947Ion GURGU
Sergiu BALANOVICI
2006
112Omagiu inginerilor Armatei Române Gl. bg. dr. Constantin UCRAIN2006
113Personalități gorjene ale istoriei militare naționale Gl. bg. dr. Constantin UCRAIN
Col. prof. univ. dr. Liviu SCRIECIU
2006
114Personalități militare românești vol. IIIGl.bg. (rz.) C. UCRAIN
Col. dr. Liviu SCRIECIU
Col. Niculae ENE
2006
115Picături de suflet Alexandru MANAFU TÂRGOVIȘTE2006
116Povara cuvintelor Otilia Florinel FRÂNTU 2006
117Pregătirea militară. Manual pentru clasa a XI- aDaniel DOBROMIR
2006
118Primul ajutor și tratamentul medical în urma atacului cu ADMCBRNCol. dr. Gheorghe COJOCARU
Col. dr. Ion OLTEANU
Mr. dr. Gabriel ACHIM
2006
119Programa școlară pentru clasele IX - XII educație fizicăCol. drd. Ioan ARMANU
Lect. univ. Firuța TACEA
2006
120Puterea aeriană în paradigma securității naționale și globaleGl. de flotilă aeriană dr. Victor STRÎMBEANU2006
121Puterea maritimă în contextul secolului XXIȘtefan GEORGESCU2006
122Rădăcini de zborDumitru BERBUNSCHI 2006
123Relații civil- militare Alexandru BABOȘ
Florentin UDREA
2006
124Riposta graduală în confruntarea armatăCol. dr. Ion OLTEANU
Mr. dr. Gabriel ACHIM
2006
125România în sistemul relațiilor internaționale contemporane partea I (1917- 1939 )Dr. Alexandru OȘCA2006
126Securitatea națională a României Prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN
Iulian BERDILĂ
2006
127Sisteme de ripostă antiaerianăCol. dr. Marin COCIOARTĂ2006
128Sisteme globale de securitate Prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN
Laurian ZAHARESCU
2006
129Sprijinul logistic în operațiile multinaționaleDr. Bixi Pompiliu MOCANU
Dr. Liviu SCRIECIU
2006
130Strategie militară contemporanăGl. bg. Eugen BĂDĂLAN
Gl. (rz.) dr. Valentin ARSENI
Gl. bg. (rz.) Gheorghe VĂDUVA
2006
131Studii asupra dinamicii frânării și a stabilității la frânare a mașinilorDan MOȘESCU2006
132Studii strategice și de securitate. Curs universitarProf. univ. dr. Teodor FRUNZETI2006
133Studiul geologic social economic al bazinului carbonifer PetroșaniCol. (rz.) Petre BACÂRU2006
134Tendințe în transformarea Forțelor TerestreCol. dr. COCIOARTĂ2006
135Un regiment istorie. Evocări, reconstruiri, documente de arhivăCol. Ion CERĂCEANU2006
136Actualitate, tendințe și perspective în domeniul EOD

Lt. col. Ioan MOCAN2007
137Armele neconvenționale și neletale Lt. col. dr. Gabriel ACHIM 2007
138Artileria, noi concepte acționale. Tendințe de evoluție și înzestrare Gl. lt. prof. univ. Teodor FRUNZETI 2007
139Capabilități ale serviciilor moderne de informații militare Sergiu T. MEDAR2007
140Categorii adiacente noțiunii de interes George COCA 2007
141Conceptul interesului juridic în drept George COCA 2007
142Confruntarea informațională modernăCol. dr. Doru BLAJ 2007
143Crize si tipuri de reacții militare Gl. lt. Ioan SORIN
Dumitru SCARLAT
2007
144Culegere de lecții învățate Gl. bg. dr. Nicolae ROMAN 2007
145Despre terorism aproape totul Col. dr. Țuțu PIȘLEAG
Col. dr. Doru BLAJ
Gl. bg. (rz.) dr. Constantin ONIȘOR
2007
146Dinamica sistemului logistic în principalele forme de luptăCol. dr. Traian DRĂGHICI
Col. prof. univ. dr. Mircea UDRESCU
2007
147Documentar istoric. Comandamentul comunicațiilor și informaticii. 65 de ani de istorie Ion CERĂCEANU 2007
148Economia firmei industriale Cibela NEAGU
Liviu SCRIECIU
Cătălin ZISU
2007
149Elemente de artă militară maritimăVam. (rtr.) Constantin IORDACHE 2007
150Elemente de securitate națională - dezvoltări conceptuale Radu Dan Septimiu POPA2007
151Estimarea riscurilor în managementul programelor Lt. col. dr. ing. Gheorghe Brăduțu NEGRU 2007
152Experiență acumulată - Învățare organizaționalăGheorghe Brăduțu NEGRU 2007
153Experință acumulată - educație fizică militarăGl. bg. dr. Visarion NEAGOE 2007
154Experință acumulată - sprijinul logistic în misiunile internaționale Gl. bg. Visarion NEAGOE 2007
155Feed- back organizațional în managementul sistemelor tehnice Lt. col. dr. ing. Gheorghe BRĂDUȚU 2007
156Fundamentele legislative ale apărarii naționale Costinel PETRACHE 2007
157Generarea și regenerarea structurilor militare Col. dr. Petre STOE 2007
158Gestionarea sprijinului logistic Col. dr. Traian DRĂGHICI
Col. bg. prof. univ. conf. Mircea UDRESCU
2007
159Intelligence pentru comandanțiSergiu Teodor MEDAR
Cristi LĂȚEA
2007
160Întrebuințarea elicopterelor IAR 330 SOCAT în acțiuni de luptă și stabilitate Laurențiu SIMIONESCU 2007
161Lecții învățate- operații EOD Gl. bg. dr. Nicolae ROMAN
Col. Ariton IONIȚĂ
2007
162Lumea 2007Dr. Teodor FRUNZETI
Dr. Vladimir ZODIAN
2007
163Managementul centralizat al traficului rutier urban Corneliu Mihai ALEXANDRESCU
Gheorghe STAN
Marius MINEA
2007
164Managementul resurselor umane ale apărării în procesul de pregătire a Armatei României în vederea aderării României la NATOCam. dr. Victor BARBU2007
165Marile curente ale filosofiei dreptului. Despre interesul juridic și voința juridică ca esență a dreptului George COCA2007
166Mediul internațional de securitate și influența acestuia asupra artei militare Liviu SCRIECIU
Daniel DUMITRU
2007
167Monografia comunei și mănăstirii Bordești Costel ANTON
Gheorghe ASANACHE
Gheorghe CHIRTOC
2007
168Noi modele matematice de calcul al posibilităților pentru îndeplinirea misiunilor sprijinului de geniu Col. dr. Mircea VLADU 2007
169Organizații internaționale Dr. Iulian POPA2007
170Paradigme strategice în schimbare Ioan SORIN 2007
171Piața de medicamente din România Cibela NEAGU 2007
172Piramida cantemiristă - de la lampas cantemirist la vipușca de general Prof. Constantin GIURGINCĂ
Gl. lt. dr. Florian PINȚĂ
Col. (rz.) Viorel CIOBANU
2007
173Porțile umbrei Gheorghe VĂDUVA2007
174Pregătire militară clasa a XII- aMr. Ovidiu PLOPAN
Marcel MOGHIROIU
2007
175Protecția genistică în operațiile Forțelor Aeriene Silviu POPESCU
Petre GRECU
2007
176Rememorări la țărmul mării Cam. (rz.) George PETRE 2007
177Securitatea națională prin securitate colectivăMarian SANDU
Eugen SITEANU
2007
178Tabletele mele necenzurate sub povara cerneliiCol. (rz.) Grigore RADOSLAVESCU 2007
179Terorismul internațional. Trecut, prezent, viitor?Gl. Flotilă aeriană dr. Ion Aurel STANCIU 2007
180The importance of the Danube river for the North Atlantic Treaty Organization and the European Union - Studies Amiral Dorin DĂNILĂ
Vam. (rz.) Constantin IORDACHE
2007
181Vivant professores !Mariana PĂVĂLOIU
Marian SÎRBU
2007
182165 de ani de existență a Artileriei Române moderne Gl. lt. prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
Col. dr. Adrian STROEA
Col. dr. Niculae ENE
2008
183Arma comunicații și informatică - 135 de ani de istorie Ion CERĂCEANU 2008
184Clubul Amiralilor - Anuar 2007 - 2008Viceamiral (rz.) Constantin IORDACHE
Cam. (rz.) George PETRE
2008
185Combaterea crimei organizate antidrog Conf. univ. dr. George Marius ȚICAL2008
186Compendiu de ORLConf. dr. Corneliu ROMANIȚAN
Dr. Adrian ILIE
2008
187Conducerea forțelor în acțiunile militare multinaționale Col. dr. Constantin APETROAIE 2008
188Conferința doctrinară a Forțelor Terestre Gl. lt. dr. Teodor FRUNZETI
Gl. mr. dr. Nicolae ROMAN
2008
189Convorbiri la început de secol Costinel PETRACHE
Gheorghe VĂDUVA
2008
190Coordonate ale sprijinului logistic în operațiunile internaționale Cătălin ZISU
Liviu SCRIECIU
2008
191Crima organizată și corupția Lect. univ. dr. Vasile FULGA 2008
192Crima organizată și traficul de droguri Conf. univ. dr. George Marius ȚICAL2008
193Criza rachetelor cubaneze. Instituționalizarea managementului Cătălin ZISU
Dorel BUȘE
2008
194Cronică în marș. Monografia organizației județene Henri CoandăCol. (rz.) Gheorghe PANCU 2008
195Din pulberea uitării. Oameni și caractereCol. (rz.) Vasile-Nicolae MIREUȚĂ2008
196Dreptul internațional umanitar în Armata României. Monografia CDIUDumitru CODIȚĂ2008
197Echipamente folosite pe timpul ducerii operațiilor pe timp de noapte Mr. dr. rect. univ. Daniel GHIBA2008
198Elemente constitutive de profil personologic Carmen-Luminița COJOCARU2008
199Evoluția geopolitică a frontierelor României Nicolae CIOBANU 2008
200Geopolitică și geostrategie în regiunea Mării Negre Sorin VICOL2008
201Gestionarea spațiului aerian al României Col. dr. Marin COCIOARTĂ2008
202Incidența inteligenței emoționale în cristalizarea profilului personologicCarmen- Luminița COJOCARU 2008
203Infrastructura de rețea și informațională în cadrul războiului pe rețea Prof. univ. dr. Dumitru CRISTEA 2008
204Întrebuințarea artileriei și rachetelor terestre pe timpul ducerii operației de apărare de către marile unități din Forțele TerestreDr. Mihai ȘOMORDOLEA2008
205Înzestrarea Armatei Române în perioada interbelică, vol. II 1931 - 1935Cdor. dr. Adrian MOȘNEAGU 2008
206Libertăți asumate Costinel PETRACHE 2008
207Mai aproape de cer Valeriu AVRAM
Sorin TURTURICĂ
2008
208Managementul crizelor de securitate Gl. lt. dr. Florian PINȚĂ2008
209Managementul performant al resurselor umane în organizație Emil CIOBANU 2008
210Managementul sprijinului logisticGl. bg. Nicolae ROMAN
Col. dr. Traian DRĂGHICI
2008
211Measurement and modeling of the dynamics of optically electricallyGabriel VASILE 2008
212Mesager în orice anotimp. Istoria de 6 decenii a Centrului 89 principal pentru comunicații și informaticăCol. dr. Dumitru LUNGU 2008
213Metode, tehnici și modele de optimizare a deciziilor la structurile militare Gheorghe Calopăreanu 2008
214Metodologia investigării infracțiunilor conexe crimei organizate Conf. univ. George - Marius TICAL2008
215Onor la comandanțiDr. Mircea VLADU 2008
216Operații militare - prezente și viitoare Dr. Ioana GEANTĂ2008
217Osteoporoza la personalul aeronauticMarius BOAR
Marian MACRI
Dragoș POPESCU
2008
218Parașutismul militar în România. Tradiție și actualitate 1941 - 2007Col. Mircea TĂNASE2008
219Planificarea operațiilor bazate pe efecte în coalițiile militare actuale Col. dr. Gheorghe CALOPĂREANU 2008
220Politica europeană de securitate și apărare în regiunea extinsă a Mării NegreSorin VICOL2008
221Pro Memoria- 60 de ani de existență. Școala de Aplicație pentru unități de luptă Mihai ViteazuCol. dr. Emilian PÎSU
Col. dr.Ion CONSTANTIN
2008
222Proiectarea unui nou sistem de management al asigurării calității educației și instrucției în Școala de aplicație pentru unități sprijin de luptăCol. dr. Mircea VLADU 2008
223Protocol militar în misiuni internaționale Gl. mr. dr. Nicolae ROMAN
Mr. Florin - Adrian OBREJA
2008
224Psihologia militară românească între deziderat și realitate Cdor. psiholog dr. Constantin - Edmond CRACSNER2008
225Psihotraumatologie. Evaluare și terapia stresului posttraumatic Cristian - Dragoș ȘTEFĂNESCU 2008
226Războiul informațional. Concept și acțiune Radu Dan Septimiu POPA 2008
227Rimons rimez en francais Doina HANGANU 2008
228Securitate și insecuritate în Balcanii de VestDoina MUREȘAN
Dorel BUȘE

2008
229Securitate și dimensiunea economicăLt. col. drd. Doina MUREȘAN 2008
230Sinergia acțiunilor armelor și specialitățiilor militare din compunerea Forțelor Terestre Gl. mr. dr. Nicolae ROMAN2008
231Spre aducere aminte . Oameni și caractere Col. (rz.) Vasile MIREUȚĂ2008
232Sprijinul logistic al acțiunilor militare ale unei brigăzi mecanizate Col. prof. univ. dr. Benone ANDRONIC
Mr. conf. univ. dr. Bixi MOCANU
2008
233Terminologie militară. Delimitări. Caracteristici. Relații cu alte limbaje Speranza TOMESCU2008
234Terorismul - principalul flagel al lumii contemporaneLect. univ. dr. Vasile FULGA
Dan FULGA
2008
235Terorismul - provocare a mileniului IIIDr. Cornel PARANIAC
Dr. Ioan GEANTĂ
2008
236Transportul strategic Petru BEJINARIU 2008
237Un atac terorist pentru viitorul Europei Dr. Cornel PARANIAC
Dr. Ioan GEANTĂ
2008
238Un om pentru Armata Română a secolului XXI - gl. mr. prof. univ. dr. Uscoi Gheorghe NicolaeProf. dr. Mircea VLĂDUȚ2008
239Veterani în slujba patriei vol. IIICol. (rz.) Constantin CHIPER 2008
240Acțiunile sistemului artileriei terestre Gl. bg. dr. Florinel DAMIAN 2009
241Arma geniu din Armata României - 150 de ani de jertfe și glorie Col. Marian GARGAZ
Col. Mircea SCLIPCEA
2009
242Conferința doctrinată a Forțelor Terestre Dan Radu GHICA
Gl. mr. dr. Ion PÂSLOIU
2009
243Culegere de lecții învățate- Sem. I/ 2008Gl. mr. dr. Nicolae ROMAN
Col. dr. Adrian STROEA
2009
244Culegere de lecții învățate- Sem. II/2008Gl. mr. dr. Nicolae ROMAN
Col. dr. Adrian STROEA
2009
245Enciclopedia Armatei României Coordonator Am. Gheorghe MARIN2009
246Fascinația oțeluluiCol. dr. Emilian PÎSU
Col. dr. Ion CONSTANTIN
2009
247Forțele navale ale lumii în secolul XXIAm. dr. Gheorghe MARIN 2009
248Geostrategie Teodor FRUNZETI 2009
249Ghid de somnologie aeronauticăCristian Dragoș ȘTEFĂNESCU 2009
250Infanteria Română, între jertfă și victorieGl. mr. Nicolae ROMAN2009
251Influența mediului operațional asupra modalităților de utilizare a puterii militare pentru gestionarea conflictelor în epoca globalizăriiGl. mr. dr. Dan Ghica RADU
Col. dr. Adrian TONEA
2009
252Informații și securitate militare- prezent și perspectivăCornel CUCU2009
253Inscripții în lumina orodoxiei Grigore RADOSLAVESCU 2009
254Instalații electrice navale Prof. univ. dr. Dumitru NANU 2009
255Intendența Armatei Române- Qui prodest Matei OBOGEANU
Alexandru Manafu TÂRGOVIȘTE
2009
256Lumea 2009Teodor FRUNZETI
Dr. Vladimir ZODIAN
2009
257Managamentul performant al organizației Emil CIOBANU 2009
258Mărinărie - note de curs Dr. Ștefan GEORGESCU 2009
259Medicina condițiilor extreme Dr. Marian MACRI
Dr. Cristian Dragoș POPESCU
2009
260Medicina militară în campanie Conf. univ. dr. Marian MACRI
Conf. univ. dr. Alexandru Manafu TÂRGOVIȘTE
2009
261Navigație- note de curs vol. 1Dr. Ștefan GEORGESCU 2009
262Navigație - note de curs vol. 2Dr. Ștefan GEORGESCU 2009
263Ortodoxie și sănătate la Spitalul Militar Central Gl. bg. prof. dr. Ioan SÂRBU
Col. rz. Grigore RADOSLAVESCU
2009
264Psihologia militară românească la 150 de ani de la înființarea SMG Col. Alexandrescu JIANU
Lt. col. Adrian PRISĂCARU
2009
265Psihologia terorismului în era globalizării Teodor FRUNZETI
Gabriel DULEA
2009
266Război și haos Gl. lt. dr. Teodor FRUNZETI
Gl.dr. Mircea MUREȘAN
Gl. bg. (rz.) Gheorghe VĂDUVA
2009
267România raportată la fenomenul terorist internațional Vasile FULGA
Cristina FULGA
Dan FULGA
2009
268Securitatea energetică la începutul secolului XXIMihai MANOLACHE
Lucian STĂNCILĂ
2009
269Securitatea națională a României, ediție revizuită și adăugităProf. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN
I. BERDILĂ
2009
27Sisteme globale de securitate, ediție revizuită și adăugităProf. univ. dr. Eugen Bădălan
Laurian ZAHARESCU
Vasile BOGDAN
2009
271Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc 1859 - 2009Gl. bg. conf. univ. Mihai CHIRIȚĂ2009
272Statul și globalizarea economicăLiviu Marilen LUNGULESCU 2009
273Strategia războaielor maritime din Marea Neagră 1853 - 1944Vaml. (rz.) Constantin IORDACHE 2009
274Transcaucazia în ecuația securității din zona Mării NeagreCdor. Ion STAN
Cam. Marius HANGANU
2009
275Transformarea militară: coordonate politico- militare și doctrinare, vol IEmil CHEȚE
Aurelian RAȚIU
2009
276Ucideți teroarea Vasile FULGA
Crisina FULGA
Dan FULGA
2009
277Almanahul Forțelor Navale Române 2010Cam. dr. Aurel POPA2010
278Amiralul dr. Gheorghe Marin în elita Armatei României Cdor. dr. Marian MOSNEAGU 2010
279Armata României în misiuni internaționale 1991- 2009Visarion NEAGOE 2010
280Armata României și patrimoniul național Cdor. dr. Marian MOȘNEAGU
Marius OLTEANU
Nicolae BERBEC
2010
281Artileria româna în date și imagini Adrian STROEA bbbbbbbbb
Gheorghe BĂJENARU
2010
282Batalionul 60 parașutiști Băneasa Otopeni- tradiții și viitor Col. dr. Mircea TĂNASE 2010
283Biotehnologii pentru protecția mediului Irina Ramona PECINGINĂ2010
284Casa regală a României în cronicile neoficiale ale Monitorului Oficial, vol. ICdor. dr. Marian MOȘNEAGU
Lt. col. dr. Petrișor FLOREA
2010
285Casa regală a României în cronicile neoficiale ale Monitorului Oficial, vol. IICdor. dr. Marian MOȘNEAGU
Lt. col. dr. Petrișor FLOREA
2010
286Cavaleria română- artă, credință, spirit și tradițieAlexandru Manafu TÂRGOVIȘTE 2010
287Comanda și controlul forțelor multinaționale întrunite în arhitectura operațională de la debutul secolului XXICol. dr. ing. Radu UNGUREANU 2010
288Culegere de lecții învățate semestrul l 2010Gl. bg. Mihai CIUNGU
Ioan BALIGI
2010
289Culegere de lecții învățate semestrul ll 2009Gl. bg. Mihai CIUNGU 2010
290Dimensiunile nonmilitare ale securității Prof. univ. dr. Mircea MUREȘAN 2010
291Ghidul arhivelor militare române

Marian MOȘNEAGU 2010
292Globalizarea și emergența UE ca actor geopolitic Anton STAN 2010
293Infanteria română- 180 de aniNicolae N. ROMAN 2010
294Istoria Statului Major al Forțelor Navale Române 1860- 2010Olimpiu Emanuel GLODARENCO
A. CROITORU
2010
295Marea Neagră de la politica vecinătății europene la securitatea euroatlantică Cătălin DUMISTRĂCEL2010
296Pagini din gândirea navală românească 1844 - 1920Constantin IORDACHE 2010
297Psihologia aplicată în mediul militar. Tendințe și orientări actuale Alexandru JIANU
Adrian PRISĂCARU
2010
298Revista REVINT T. DUMITRU 2010
299Securitatea energetică, dimensiuni euroatlantice Gheorghe MARIN
Ionel BAIBARAC
2010
300Sistemul de transport naval din România în secolul XXDumitru CORDUNEANU
Victor BARBU
2010
301Societatea contemporană și securitatea energeticăMihai MANOLACHE
Lucian STĂNCILĂ
2010
302Statul Major al Forțelor Navale- 150 de ani de istorie modernăMarian SÂRBU
Mariana PĂVĂLOIU
2010
303Statutul juridic al militarilor în societatea româneascăDumitru TOADER 2010
304Terorismul maritim - mit și realitate Gheorghe MARIN
Adrian Sirojea MIHEI
2010
305The face of religious terrorismMarin Cristina SBURLEA 2010
306Transformarea militară: coordonate instructiv- educative și de învățământ vol. IIDan Ghica RADU
Emil CHEȚE
2010
307Transformarea organizațiilor militare în geopolitica globalizăriiGabriel GABOR2010
308Album foto istorie și evoluție. de la Armata 1 de Operații la Divizia 1 Infanterie Dacica Gl. mr. dr. Nicolaie DOHOTARIU 2011
309Armed conflict and terrorism in Asia after World War IIMaria Cristina SBURLEA 2011
310Clubul Amiralilor- Anuar 2010Cam. (rz.) Constantin IORDACHE 2011
311Conferința doctrinară a Forțelor Terestre, ediția a VIII-aDan Ghica RADU
Adrian STROEA
2011
312Culegere de lecții identificate semestrul I / 2011Gl. bg. Mihai CIUNGU
Ioan BALIGI
2011
313Culegere de lecții învățate semestrul II / 2010Col. dr. Ioan BALICI
Mihai CIUNGU
Adrian STROEA
2011
314De la divizia de mare la flotă 1896 - 2011Cam. fl. dr. Alexandru MÎRȘU2011
315Gustul amintirilor Petru BEJINARIU 2011
316Intendența română între tradiție și modernitate Alexandru Manafu TÂRGOVIȘTE 2011
317Istoria artileriei și rachetelor antiaeriene vol. IIIVisarion NEAGOE 2011
318Lumea 2011Dr. Teodor FRUNZETI
Dr. Vladimir ZODIAN
2011
319Pe drumurile lumii Marian ROTARU 2011
320Psihologie aplicată în mediul militar ediția a VIII- aCol. psih. pr. Alexandru JIANU
Col. psih. pr. dr. Adrian PRISĂCARU
2011
321Sărbătoarea aripilor românești. 100 de ani de zbor în Armata României Aurel STANCIU 2011
322Școala Militară de Artilerie- 130 de ani de existențăAdrian STROEA
Marin GHINOIU
2011
32370 de ani de la intrarea României în al doilea război mondial. Contribuția Forțelor Aeriene Române în campania anului 1941.Gl. lt. dr. Fănică CÂRNU
Cdor. dr. Emil CIMPOCA
Cdor. dr. Marius NICOARĂ
2012
324Aviația maritimă- necesitate stringente pentru Forțele Navale Române Vam. rt. Constantin IORDACHE 2012
325Batalionul 495 Infanterie Cpt. Ștefan Soverth Col. Dorin TOMA 2012
326Comandanții Școlilor aripilor românești- un veac de instruire militară aeronauticăCdor. dr. Marius NICOARĂ
Lt. Gabriel MOCANU
Cpt. Daniel STAN
2012
327Dezvoltări politice și acțiuni militare în spațiul dintre Carpații Orientali și Nistru la sfârșitul anului 1917 și începutul anului 1918Dumitru SESERMAN2012
328Din elita artileriei Col. prof. univ. dr. Adrian STROEA
Col. (rz.) Marin GHINOIU
2012
329Drept maritim și fluvial intern și internațional, vol 1Constantin MANEA
Elena MANEA
2012
330Limitări militare impuse României prin pacea de la București (24 aprilie/ 7 mai 1918) și reluarea acțiunilor armatei române în Bucovina, Basarabia și Pocuția Dumitru SESERMAN 2012
331Miniștrii Apărării Naționale- Enciclopedie Avram CĂTĂNICI
Andrei Marius DIAMESCU
2012
332Paradigme în noile afaceri militare Gabriel GABOR 2012
333Transformarea organizațiilor militare prin modernizarea și optimizarea managementului resurselor de apărare Gabriel GABOR 2012
334
100 de ani de învățământ militar aeronautic . Tradiție și continuitate . Personalități. Acțiuni militare Gl. lt. dr. Fănică CÂRNU
Cdor. dr. Marius OUATU
Cdor. dr. Emil CIMPOC
Cdor. dr. Marius NICOARĂ
2013
335Bazele contabilității. Manual. Ediția 1 revizuităEc. dr. Ioan HURJUI2013
336Centru...Col. Dumitru LUNGU 2013
337Contribuția României la realizarea obiectivelor de securitare maritimă a Uniunii Europene Vam. dr. Aurel POPA
Cam. de flotilă Cristea CUCOȘEL
2013
338Europa de sud estFlorin Eduard GROSARU2013
339Forțele Terestre Române- istorie în date și imagini Gl. lt. prof. univ. dr. Sorin IOAN
Col. prof. univ. dr. Adrian STROEA
2013
340Liderul militar performant, de la talent la educație Vasile ROMAN 2013
341Magistratura militară- trecut, prezent și viitor Gheorghe COSNEANU 2013
342Psihologie militară aplicată în mediul militar XGl. mr. dr. Gabriel GABOR
Col. psih. pr. dr. Adrian PRISĂCARU
2013
343Veteranii marinei- careul marinarilor "cpt. cdor. Alexandru Dumbravă"Mariana PĂVĂLOIU
Bogdan DINU
2013
344Cartea de aur a absolvenților școlilor aripilor românești 1911- 1941. Piloți aviatori militari. Vol 1Cdor. dr. Jănel TĂNASE
Cdor. dr. Marius Adrian NICOARĂ
2014
345Centenarele aeronauticii militare româneștiGl. lt. dr. Fănică CÂRNU
2014
346Curriculum și competențe pentru piața muncii Marin MĂCIUCĂ2014
347Dicționar enciclopedic de artilerie Col. prof. univ. dr. Adrian STROEA2014
348Echilibrul de putere în secolul XXI- cazul apărării antirachetăNiculae TABARCIA 2014
349Enciclopedia Artileriei RomâneCol. prof. univ. dr. Adrian STROEA
Col. (rz) Marin GHINOIU
2014
350Noblețea armuriiGl. mr. dr. Ion UNGUREANU2014
351Psihologie militară PSIHOMIL XIGl. mr. dr. Gabriel GABOR
Col. psih. principal Alexandru JIANU
2014
352România în Europa de Sud EstFlorin Eduard GROSARU2014
353România militară- promotorul Gândirii militare românești- almanah retrospectiv Col. dr. Mircea TĂNASE2014
354Scutul antirachetă și raporturile de putere Niculae TABARCIA2014
355Șefii Statului Major General - Enciclopedie Gl. lt. (rz) Avram CĂTĂNICI2014
356Teorii și practici în management Florin Eduard GROSARU2014
357Uniformele Armatei României Gl. lt. dr. Cătălin ZISU2014
358Abordări interdisciplinare și transculturale ale comportamentului uman în organizația militarăVasile MARINEANU 2015
359Afganistan- istorie, guvernare și actualitate Dumitru SCARLAT 2015
360Cartea de aur a absolvenților școlilor aripilor românești 1941- 1945. Vol. IICdor. dr. Jănel TĂNASE
Cdor. dr. Marius Adrian NICOARĂ
2015
361Dezvoltarea competențelor interculturale Vasile MARINEANU 2015
362File din istoria artileriei. Fapte, întâmplări și oameni Adrian STROEA
Marin GHINOIU
2015
363Forțele Aeriene ale României. Doctrină, instruire, înzestrare - 10 ani de apartenență la alianța nord- atlantică. Tradiție și continuitate, personalități, acțiuni militare 1910- 1947Laurian ANASTASOF
Marius Adrian NICOARĂ
Marius Mahai OUATU
Jănel TĂNASE
2015
364Forțele Navale Române- 155 de ani de istorie modernă Mariana PĂVĂLOIU
Marian SÂRBU
2015
365Infrastructura teritorială și dezvoltarea durabilăFiloftea REPEZ
Eugen Valeriu POPA
2015
366Istoricul Regimentului 14 Dorobanți Roman (1872- 1944 )Sorin GRUMUȘ2015
367Managementul lanțului de aprovizionare- livrare în domeniile economic și militar Col. dr. Alexandru NEDELCU 2015
368Manual pentru pregătirea psihologică și controlul stresului operațional Col. Vasile MARINEANU2015
369A functional and cognitive analysys of idioms : colour phrases in english Veronica PĂSTAIE 2016
370Artileria și rachetele antiaeriene române. Album istoric Sorin TURTURICĂ
Lt. col. Mircea BARAC
2016
371Bioterorismul Vasile BOGDAN 2016
372Brigada 8 LAROM Alexandru Ioan Cuza, un secol de existență. 1 iulie 1916- 1 iulie 2016Gl. bg. prof. univ. Adrian STROEA
Col. Mihai ȘOMÎTCĂ
Col. Gheorghe BĂJENARU
Prof. drd. Mihaela DAVID
2016
373Conrad's Heart of darkness or where to look for the rooth of the violence still. Affecting Congo NowadaysValeria MICU
2016
374Disecția osului temporal Răzvan HAINĂROȘIE
Cristian Dragoș ȘTEFĂNESCU
2016
375Forțele Aeriene ale României. Integritate, devotament, tenacitateGl. lt. Lauian ANASTASOF
Cdor. dr. Marius Adrian NICOARĂ
Cdor. Nicolae TĂNĂSIE
Cdor. dr. Jănel TĂNASE
2016
376Gânduri pentru toțiNică Gheorghe BUIEȘTEAN2016
377Ghid de somnologie aeronautică. Ediția a doua revizuită și adaugităCristian Dragoș Ștefănescu 2016
378Intervenția în criză și primul ajutor psihologic. Ghid operaționalIlona VOICU
Vasile MARINESCU
2016
379Organizații și structuri de securitate Eugen BĂDĂLAN
Vasile BOGDAN
2016
380Particularități ale sănătății mentale și sănătății organizaționale în mediul operațional militar Vasile MARINEANU2016
381Protecția mediului- necesitate, reglementare și implementare Filofteia REPEZ 2016
382Războiul de întregire (1916- 1919). Comandanți militari româniProf. univ. dr. Valeriu Avram
Dr. Ion RÂȘNOVEANU
Lucian DRĂGHICI
Gabriel George PĂTRAȘCU
2016
383Rewriting history in the novels of Julian BarnesAlina ROȘCAN 2016
384Spicuiri din elanul vieții Costache IACOB 2016
385Șefii Statului Major al Forțelor Navale Române. Enciclopedie Cdor. dr. Marian MOȘNEAGU
Cdor. Victor GUIDEA
2016
386Teleorman- războiul întregirii neamului. Monumente Ion PECIE
Gheorghe ALBULESCU
Antonia Iuliana SORESCU
2016
387Uniformele Forțelor Navale Române Cdor. dr. Marian MOȘNEAGU
Cdor. Victor GUIDEA
2016
388Aspecte juridice ale cooperării internaționale în domeniul terorismului Gabriela Elena SÎRBU 2017
389Contracararea afectării teroriste la adresa intereselor NATO și Uniunii Europene Alexandru Ciprian BOGDAN
Vasile BOGDAN
2017
390Forțele Aeriene ale României de la războiul de întregire națională la perspectivele euroatlantice, vol. ILaurian ANASTASOF
Marius Adrian NICOARĂ
Jănel TĂNASE
Nicolae TĂNĂSIE
2017
391Frontul invizibil- tehnici de intervenție asupra factorilor de mediu în scopuri militare, vol. IGl. bg. prof. univ. dr. Costică ȚENU
Lucian Ștefan COZMA
2017
392George Eliot, The nonconformist and the representation of feminityAlina Mihaela STOICA 2017
393Implicarea dreptului internațional și a dimensiunii operaționale în combaterea terorismului Alexandru Ciprian BOGDAN
Vasile BOGDAN
2017
394Infrastructura critică- reglementări legislative de planificare a protecției Daniel ROMAN
Filofteia REPEZ
Eugen Valeriu POPA
2017
395Între putere și democrație presa în politica internă și internaționalăAlexandru IOAN 2017
396O viață. Amintirile unui marinar Alexandru Silviu POPESCU 2017
397Obișnuit cu neobișnuitul Mariana OLTEANU 2017
398Politica lingvistică și de securitate în societatea contemporanăEcaterina HLIHOR2017
399Politici, strategii și concepții de prevenire, contracarare și sancționare a terorismului Gabriela Elena SÎRBU2017
400Provocări deontologice și metodologice în științele comportamentale aplicate în mediul militar Vasile MARINEANU 2017
401Relațiile publice în armatele contemporane Anne Jugănaru 2017
402Semiotica pe înțelesul tuturorRuxandra BULUC2017
403Soldatul între nuia și glonțDănel Cristinel SARĂU2017
404Umbrele ființeiMircea Darius COSTEA2017
405Violență și comunicare în lumea de aziMihail ORZEAȚĂ2017
406Zidul tăcerii- incursiune în știința secretă, vol. IGl. bg. prof. univ. dr. Costică ȚENU
Lucian Ștefan COZMA
Daniela Georgiana GOLEA
Cătălin Robertino HIDEG
2017
407Zidul tăcerii- incursiune în știința secretă, vol. IIGl. bg. prof. univ. dr. Costică Țenu
Lucian Ștefan COZMA
Daniela Georgiana GOLEA
Cătălin Robertino HIDEG
2017
408Auditul intern al performanței în instituțiile publice (MApN) Sebastian FLOȘTOIU 2018
409Cele nouă călătorii fantastice ale lui Adam McGonagallMirela IFTIMI2018
410Comunicare și influențare socialăAlina ROȘCA
Ioan DEAC
2018
411Contrainformațiile militare, un secol de istorie și tradiții în slujba Armatei RomânieiCornel CUCU2018
412Dacă umor nu e nimic nu e, vol. IVIon PECIE2018
413Elemente de chirurgie reconstructivă în patologia cervicalăRăzvan HAINĂROȘIE
Cristian Dragoș ȘTEFĂNESCU
Viorel ZAINEA
2018
414Elemente de chirurgie reconstructivă în patologia facialăRăzvan HAINĂROȘIE
Cristian Dragoș STEFĂNESCU
2018
415Elemente de chirurgie reconstructivă la nivelul rinobazei Răzvan HAINĂROȘIE
Cristian Dragoș ȘTEFĂNESCU
2018
416Geneza și sculptura modernăElena IONESCU 2018
417International conference in operational aviation medicine (abstracts)Cristian Dragoș ȘTEFĂNESCU 2018
418Jurnal de misiune în țara de praf și piatrăFlorin JIANU2018
419Managementul strategic Alexandru Ciprian BOGDAN
Vasile BOGDAN
2018
420Manual de lucrări practice pentru studenți: otorinolaringologie Răzvan HAINĂROȘIE
Cristian Dragoș ȘTEFĂNESCU
2018
421Monografia comunei Tătărăștii de Sus, județul TeleormanIon PECIE
Cătălin Ionuț FLOREA
2018
422Monografia localității Siliștea Gumești, județul Teleorman (satul Moromeților)Ion PECIE
Ioan GHEORGHE
2018
423Negocierea și medierea în relațiile internaționale Alexandru Ciprian BOGDAN
Vasile BOGDAN
2018
424Ostilități de primăvarăLiviu BELEUZU2018
425Perdeaua de fumLiviu BELEUZU 2018
426Psihologia militară pilon al performanței individuale și organizaționaleCristian Dobre 2018
427Relațiile româno- iugoslave de la conflict la cooperare 1945- 1956Silvia IONIȚĂ2018
428Tehnologii chirurgicale moderne aplicate la nivelul rinobazei Răzvan HAINĂROȘIE
Cristian Dragoș ȘTEFĂNESCU
Viorel ZAREA
2018
429Teoria și practica genului jurnalistic Maria Magdalena POPESCU 2018
430Tuberculoza sistemului nervos central Adriana HRISTEA 2018
431Bazele managementului strategic Vasile Bogdan
Emanuel Stefan MARINESCU
2019
432Bazele negocierii și medieriiVasile Bogdan
Emanuel Ștefan MARINESCU
2019
433Cooperarea transfontalieră și studii de artăVasile Bogdan
Emanuel Ștefan MARINESCU
2019
434Doar o colegăIon DINCĂ2019
435Euroregiuni de cooperare transfrontalieră ale RomânieiVasile BOGDAN 2019
436Forțele Aeriene ale României. De la războiul de întregire națională ( tradiție și continuitate, personalități, acțiuni militare 1916- 1919) la perspectivele euro- atlantice (Doctrină, instruire, înzestrare) VOL. IIGl. lt. Laurian ANASTASOF
Cdor. Nicolae TĂNĂSIE
Cdor. (rz.) dr. Jănel TĂNASE
2019
437Gândirea militară românească sub amprenta clausewitzianăAdrian LESENCIUC2019
438IBQ Fitness Operational Quantakinetic Ilie BOTOȘ2019
439Influența războiului de tip hibrid asupra artei militare Ciprian EFIMOV2019
440Influențarea decodată 1.0Alina ROȘCA 2019
441Instituții și organizații internaționale Vasile BOGDAN
Emanuel Ștefan MARINESCU
2019
442Lumea în care trăim Mihail ORZEAȚĂ2019
443Military art between convention unconventional and asymmetric Alexandru HERCIU 2019
444Monografia comunei Tătărăștii de Jos, județul TeleormanIon PECIE 2019
445Noi popoarele sau noi, guvernele. Un proiect de reformă a Națiunilor Unite Șerban NICOLAE 2019
446Particularitățile procesului de planificare a operațiilor la nivelul comandamentului de divizie Vasile Claudiu DRĂGAN2019
447Poezii cu dedicații Constantin ISTRATE 2019
448Principiile zborului Sorin NUȚU 2019
449Realizarea scenariilor militare între știință și artăDan Lucian PETRESCU 2019
450Sursele comicului în spotul publicitar românescMirela IONIȚĂ2019
451We the peoples or we the governments ?Șerban NICOLAE 2019
452Competența epistemică a decidenților militari Marinel Adi MUSTAȚĂ2020
453Cooperare civili militari în operații internaționale Petre Răzvan ENACHE 2020
454Fiul lui Adam McGonagall și Vergeaua de os Mirela IFTIMI 2020
455Fundamente ale cooperării civili- militari pe teritoriul național Petre Răzvan ENACHE 2020
456Ghidul Arhivelor Militare Române- 2020Corneliu POSTU 2020
457Imaginea publică a organizațiilor Mirela IONIȚĂ2020
458Mănăstirea Dintr- un Lemn- Un complex monahal unic în România Valentin CIORBEA 2020
459Monografia ANCMRRGheorghe CREȚU2020
460Plantele alergizante și alergiile produse de polen în România Poliana LERU 2020
461Politici ale instituțiilor internaționale și naționale pentru combaterea infracțiuniunilor economico- financiare din sfera crimei organizate transfrontaliere Eduard Paul PETRESCU 2020
462Psihologia militară- calea spre excelențăCristian DOBRE 2020
463Securitatea națională și inconsecvențele ei pe parcursul a doua deceniiGheorghe CREȚU2020
464Sistemul integrat de luptă multispectrum Ilie BOTOȘ2020
465Sistemul politico administrativ internațional și național destinat combaterii infracțiunilor economico financiare ale grupărilor de crimă organzită transfrontalierăEduard Paul PETRESCU 2020
466Soldatul român în anii Războiului de întregire naționalăCorneliu POSTU 2020
467Sprijinul operațiilor multinaționale Răzvan ENACHE 2020
468Forțele aeriene ale României de la Războiul de Întregire Națională la perspectivele euroatlantice Gl. mr. dr. Viorel PANĂ
Cdor. Ovidiu BĂLAN
Cdor. (rz.) Marius Adrian NICOARĂ
Cdor. Cătălin Relu
2021
469Elemente de pregătire tehnică din JUDO pentru lecțiile de educație fizică militarăGabriel Constantin CIAPĂ2021
470Dezvoltarea capacității motrice a personalului militarAdrian PELMUȘ2021
471Jocurile de mișcare în educația fizică militarăGabriel Constantin CIAPĂ
George Florin BĂIȚAN
2021