70 de ani de la intrarea României în al doilea război mondial. Contribuția Forțelor Aeriene Române în campania anului 1941.

98,47lei

AUTOR: Gl.lt.dr. Fănică CÂRNU

Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „70 DE ANI DE LA INTRAREA
ROMÂNIEI ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. CONTRIBUŢIA FORŢELOR
AERIENE ROMÂNE ÎN CAMPANIA ANULUI 1941. Doctrină, instruire şi înzestrare.
Personalităţi. Acţiuni militare”, organizată şi desfăşurată în perioada 16 ¬ 17 iunie
2011 la Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene, ca parte a manifestărilor prilejuite
de sărbătorirea Zilei Forţelor Aeriene Române, a creat condiţiile unor dezbateri
serioase privind necesitatea îmbunătăţirii şi modernizării procesului de instruire şi
pregătire în Forţele Aeriene.
Lucrările prezentate în cadrul sesiunii evidenţiază apariţia şi evoluţia aviaţiei în
România, rolul acesteia în conflictele armate, în special în cel de¬al Doilea Război
Mondial, adaptarea permanentă a formelor de pregătire şi instruire la cerinţele
operaţionale.
Aşadar, volumul răspunde prin conţinutul său preocupărilor privind cercetarea
aplicativă în armele aviaţie, radiolocaţie şi artilerie şi rachete sol¬aer, valorificând
studiile prezentate în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice, de către personalităţi de
recunoscută valoare ştiinţifică. Sunt abordate teme privind doctrina, instruirea,
înzestrarea, tradiţiile şi cultura organizaţională (personalităţi, acţiuni militare).
Cartea a apărut în anul 2012, la Editura Centrului tehnic-editorial al armatei în condiții grafice de excepție și poate fi achiziționată și în cadrul târgurilor de carte consacrate.

În stoc

SKU: 090 Categorie:
Meniu