Imaginea publică a organizațiilor

22,00lei

Autor: Mirela IONIȚĂ

Textul de față se concentrează asupra imaginii publice a organizațiilor, ca tip distinct de actori publici, colectivi care, pe considerente structurale și funcționale, pot fi abordate ca entități sociale. Analiza pornește de la realități observabile în realitatea cotidiană, iar demersul se construiește prin relevarea acelor tipare ale imaginii publice, comune tuturor actorilor sociali, care sunt apoi particularizate pentru diverse tipuri de organizații. Premisele cercetării sunt, mai degrabă, empirice și sunt enunțate sub forma unor teze, a căror validitate urmează a fi probată în cursul expunerii: Problematica imaginii nu e nouă. Nevoia de vizibilitate publică este o consecință naturală a mediului social concurențial.
Textul se adresează mai cu seamă studenților din domeniul științelor sociale și viitorilor specialiști în relații publice, ceea ce exprimă și frecventele excursuri dedicate unor noțiuni din științele economice. Lucrarea abordează imaginea publică a organizațiilor la nivel structurat descriptiv și nu-și propune nici prelucrarea statistică a indicatorilor de imagine, nici prefigurarea unor studii de impact a imaginii publice asupra diferitelor categorii de public. Studiul se concentrează mai ales pe relevarea tiparelor generale ale imaginii publice și pe realizarea lor specifică în cazul particular al organizațiilor.
Cartea a apărut în anul 2020, la Editura Centrului tehnic – editorial al armatei în condiții grafice de excepție și poate fi achiziționată și in cadrul târgurilor de carte conscrate.

În stoc

SKU: 047 Categorie: