Instituții și organizații internaționale

15,00lei

Autori: VASILE BOGDAN ȘI EMANUEL-ȘTEFAN MARINESCU

Autorii cărții prezentate, domnul Vasile BOGDAN, cadru militar în rezervă, conferențiar universitar la Universitatea „Danubius” din Galați, autor și coautor a mai multor carți cu tematică legată de securitatea naționala, terorism, drept internațional și relații internaționale și domnul Emanuel-Ștefan MARINESCU, cadru didactic asociat și prorector al Universității „Danubius” din Galați au gândit o temă de carte necesară ce prezintă arhitectura mediului de securitate actual.
Prăbușirea Cortinei de Fier, trecerea de la sistemul bipolar la cel unipolar ori multipolar, încercările Federației Ruse de prezervare a statutului de mare putere regională, un rol sporit în problemele de securitate specifice Europei și Asiei, reprezintă un important reper de analiză, cât și o prioritate în palnul definirii intercondiționărilor din peisajul geopolitic specific ultimelor decenii.
România este interesată în sporirea rolului și importanței Uniunii Europene ca putere regională, cu dorințe de extinderi globale, alături de NATO. Noile tipuri de afectări, ce situează în prim plan terorismul și criminalitatea organizată, vor continua să reprezinte vectorii ostili majori la adresa stării de stabilitate a lumii, obligând organismele destinate asigurării securității să-și regândească misiunile și modalitățile de acțiune.
Cartea a apărut în anul 2019, la Editura Centrului tehnic-editorial al armatei în condiții grafice de excepție și poate fi achiziționată și la târgurile de carte consacrate.

În stoc

SKU: 012 Categorie: