RĂZBOI HIBRID. Psihotactică și Evenimente Beligene în Spațiul Operațional Discret

16,20lei

Autor: Mihalcea, Cătălin-Viorel

ISBN: 978-606-524-266-1

Volumul cuprinde rezultatul cercetării doctorale a autorului și a fost susținut public în 28 mai 2020, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București, cu titlul: „Dinamica și efectele operațiilor în Războiul hibrid”.

Autorul postulează că războiul hibrid este un sistem de acțiuni beligene*, sociale, militare și civile, desfășurate într-un spațiu operațional discret, caracterizat de stări politice și economice pilotate de evenimente, rezultatul final al acțiunilor fiind pierderea suveranității.

Operaționalizarea definiției reprezintă fundamentarea unei metode științifice de descriere și modelare a dinamicii acțiunilor și evenimentelor războiului hibrid, metodă bazată pe conceptul de Sistem dinamic cu evenimente discrete (Discrete event dynamic system – DEDS).

Demersul științific pornește de la observația că în epoca postbelică cea mai eficientă strategie de înfrângere a unei suveranități statale indezirabile s-a dovedit a fi destructurarea acesteia, pașnică sau violentă, din interior, prin acțiuni sociale discrete**, urmată, după caz, de gestionarea evenimentelor și restabilirea ordinii sociale prin acțiuni militare. Astfel, rolul structurilor militare contemporane s-a schimbat treptat, antrenând schimbarea modului de organizare și instruire, de la rolul de forță principală de nimicire a adversarului la cel de forță specializată în gestionarea stărilor sociale post conflict.
Totodată, în Epoca informației, în Societatea bazată pe cunoaștere, spațiul și timpul au devenit discontinue și asincrone prin universalizarea comunicării mediate electronic – prin virtualizarea interacțiunilor umane. Această evoluție a făcut posibilă apariția noului tip de război numit hibrid, caracterizat prin absența fizică a adversarului extern în faza acțiunilor decisive și apariția acestuia, cu rol stabilizator, în faza de administrare a rezultatelor.

________________________________________
*beligen [belligène – Fr.]: Acțiune sau situație economică, politică sau socială care poate declanșa un conflict armat, conform https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/belligène/8689?q=belligène#8637, accesat la 09.04.2018 ora 21.30

**discret este folosit cu semnificația din matematică și fizică și anume „izolat”, „distinct”.

În stoc

SKU: 052 Categorie: Etichete: , , ,

Descriere

  • Autor                 –      Mihalcea, Cătălin-Viorel
  • Titlul                  –      Război hibrid
  • Inf. la titlu        –      Psihotactică şi evenimente beligene în spaţiul operaţional discret
  • Localitate         –       Bucureşti
  • Editură             –       Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei
  • An                      –      2021
  • Bibliografie     –       Conţine bibliografie
  • CZU                  –       355
  • ISBN                –       978-606-524-266-1