Războiul Iran – Irak între geopolitică și artă militară

Autoare : Diana CHIȘ-MANOLACHE

ISBN 978-606-524-291-3

 

    Subiectul acestei lucrări este reprezentat de războiul dintre Iran și Irak izbucnit în anul 1980, în urma disfuncționalităților care se întâmplau în sfera politică.

   Lucrarea este structurată în 3 capitole, la finalul acesteia fiind prezentate concluziile personale cu referire la evenimentul în sine, implicațiile externe și ecourile războiului. De asemenea, în final studiul prezintă anexele cu principalele documente care reprezintă reglementările dintre cele 2 părți beligerante de-a lungul timpului, precum și Rezoluția ONU în problema conflictului irano-irakian.

    Cartea a apărut în anul 2022, la Editura Centrul tehnic-editorial al armatei, în condiții grafice de excepție și poate fi achiziționată și în cadrul târgurilor de carte consacrate .

Alte aparitii