SECURITATEA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – CURS –

 Autor: Eugen BĂDĂLAN; Iulian BERDILĂ; Vasile BOGDAN

Cartea prezentată reprezintă un curs de securitate, obiect de studiu pentru studenți și nu numai. Din cuprinsul lucrării, aducem în atenția dumneavoastră următoarele capitole: România în actualul context geopolitic și geostrategic european și mondial; Riscuri, pericole, amenințări și agresiuni la adresa sistemului de securitate națională; Dinamica sistemului de Securitate a României; Securitatea națională și colectivă – actualitate și perspective; Reflectarea intereselor naționale fundamentale în strategiile de Securitate și apărare ale României.

Obiectivele cursului sunt: înțelegerea contextului geopolitic și geostrategic actual în care se găsește România; descrierea principalelor riscuri și amenințări la adresa sistemului de securitate națională; înțelegerea dinamicii sistemului de securitate al țării noastre; înțelegerea elementelor definitorii ce caracterizează securitatea națională și colectivă; identitatea modalităților de reflectare a intereselor naționale fundamentale în strategiile de securitate și apărare ale României.

Lucrarea a apărut la Centrul Tehnic Editorial al Armatei în anul 2009, și poate fi consultată în bibliotecile de specialitate sau la Biblioteca Națională a României.

 

Alte aparitii