DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

NUMELE ȘI PRENUMELEFUNCȚIADECLARAȚIA
MIHALCEA P. VIOREL CĂTĂLINCOMANDANTAVERE
MIHALCEA P. VIOREL CĂTĂLINCOMANDANTINTERSE